Từ ngày 22/07/2024 đến 28/07/2024
Địa điểm:
Người chủ trì:
In lịch làm việc In lịch
Thứ/Ngày Sáng Chiều

Thứ hai
22/07/2024

8:00
Đã họp

Nội dung: Dự Lễ Kết nạp Đảng viên, sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chi bộ cơ quan Quận đoàn
Địa điểm: Đền Bến Dược, Củ Chi
Thành phần: Đ/c Tâm
Chuẩn bị: VPUB chuẩn bị xe

10:00
Đã họp

Nội dung: Họp Thường trực Quận uỷ
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: Phòng 1.1-QU
Thành phần: Đ/c Tấn, Đ/c Hường
Chuẩn bị: BTC, VPQU

10:00
Đã họp

Nội dung: Trao quyết định viên chức quản lý giáo dục
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Đ/c Hải, Phòng NV, Phòng GDĐT, theo Giấy mời

8:30
Đã họp

Nội dung: Họp chi bộ Phòng LĐTBXH quận định kỳ tháng 7/2024
Địa điểm: Phòng LĐTBXH
Thành phần: Tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Cấp uỷ Chi bộ

9:00
Đã họp

Nội dung: Thường trực Quận uỷ làm việc với lãnh đạo các Ban XDĐ, UBKT, VPQU về dự thảo Quy định đánh giá kết quả công tác hàng tháng đối với các Cơ quan tham mưu, giúp việc của Quận uỷ
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: Phòng 1.1-QU
Thành phần: Đ/c Tấn, Trưởng, phó và chuyên viên các Ban XDĐ, UBKT, VPQU (thành viên tổ theo dõi công việc cơ quan Quận uỷ)
Chuẩn bị: VPQU

14:00
Đã họp

Nội dung: Khảo sát các Hội trường chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 10, lần thứ XIII, Nhiệm kỳ 2025 - 2030. +14g00: Khảo sát HT Tòa nhà Khối Dân vận; +15g00: Khảo sát HT.TTVH Hòa Bình (141 Bắc Hải); +16g00: Khảo sát HT.UBND quận.
Người chủ trì: Lâm Hùng Tấn
Địa điểm: Hội trường Tòa nhà Khối Dân vận, Hội trường TTVH Hoà Bình (141 Bắc Hải,P14), Hội trường UBND quận
Thành phần: Đ/c Tâm, Đ/c Long, Đ/c Hồng Hiệp, Đ/c Phúc Hiệp, Chánh VP UBND, Giám đốc Ban QLDA, Giám đốc TTVH Hoà Bình, Đại diện lãnh đạo Phòng TC-KH, Đại diện BCH Công an quận, Chính trị viên BCH Quân sự quận, Phó CVPQU và Phó CVPUB (phụ trách Tài vụ) , theo Giấy mời.
Chuẩn bị: VPQU, VPUB chuẩn bị xe

14:30
Đã họp

Nội dung: Làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 26-UBNDQ
Thành phần: Phòng GDĐT

14:00
Đã họp

Nội dung: Tiếp dân và cán bộ Đảng viên
Người chủ trì: Nguyễn Thị Thu Hường
Địa điểm: Phòng 25-UBNDQ
Thành phần: Theo giấy mời

15:00
Đã họp

Nội dung: Đoàn dân quân chính đảng Quận 10 thăm và tặng quà gia đình chính sách có công cách mạng nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)
Người chủ trì: Lê Thị Ngọc Hiền
Địa điểm: Phường 14
Thành phần: Thành viên Đoàn 10 theo Thông báo số 2451/TB-UBND ngày 19/7/2024
Chuẩn bị: Phòng LĐTBXH

15:30
Đã họp

Nội dung: Đoàn dân quân chính đảng Quận 10 thăm và tặng quà gia đình chính sách có công cách mạng nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)
Người chủ trì: Đoàn Hồng Hiệp
Địa điểm: Phường 11
Thành phần: Thành viên Đoàn 6 theo Thông báo số 2451/TB-UBND ngày 19/7/2024
Chuẩn bị: Phòng LĐTBXH

14:00
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng uỷ Phường 5 định kỳ tháng 7/2024
Địa điểm: UBND P5
Thành phần: Đ/c Nhi, tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ P5

14:00
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng uỷ Phường 4 định kỳ tháng 7/2024
Địa điểm: UBND P4
Thành phần: tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ P4

14:00
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng uỷ Phường 6 định kỳ tháng 7/2024
Địa điểm: UBND P6
Thành phần: Đ/c Trường Sơn, tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ P6

Thứ ba
23/07/2024

9:00
Đã họp

Nội dung: Hội nghị tập huấn, hướng dẫn cài đặt và sử dụng Etax Mobile cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn Quận 10
Người chủ trì: Nguyễn Huy Chiến
Địa điểm: Hội trường UB
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Cục thuế; TTUB; Lãnh đạo và chuyên viên UB MTTQVN quận, Quận đoàn, Hội LHPN quận; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng ban chuyên môn thuộc UBND Q10; Đội Quản lý thuế Liên phường thuộc Chi cục Thuế Q10; đại diện lãnh đạo UBND, Cán bộ phụ trách kinh tế và Ủy nhiệm thu 14 phường; đại diện Thường trực Đoàn 14 phường; BQL chợ NTP, chợ Hòa Hưng; Trưởng các khu phố trên địa bàn quận; (Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 01/07/2024).
Chuẩn bị: Phòng KT, Chi cục Thuế, VP UBND quận.
Thiết bị: Màn hình led chính, màn hình led 2 bên sân khấu, âm thanh, thiết bị phục vụ trình chiếu

8:00
Đã họp

Nội dung: Tham dự Hội nghị tập huấn, triển khai công tác phòng, chống khủng bố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024
Địa điểm: Hội trường Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phần: Đ/c Hường
Chuẩn bị: VPUB chuẩn bị xe

9:30
Đã họp

Nội dung: Làm việc với Phòng LĐTBXH
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 26-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Phòng LĐTBXH

8:00
Đã họp

Nội dung: Tập huấn Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Nghị quyết số 31/NQ-TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Báo cáo chuyên đề “Các giải pháp phát triển thành phố Hồ Chí Minh ”trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn Quận 10 năm 2024
Người chủ trì: Đoàn Hồng Hiệp
Địa điểm: Hội trường B (Lầu 4) - Tòa nhà khối Dân vận
Thành phần: Lãnh đạo Ban Dân tộc Tôn giáo MTTQ TP; cán bộ công chức phụ trách công tác Dân tộc-Tuyên giáo, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, Người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Thường trực MTTQ 14 phường; chức sắc, chức việc các tôn giáo; thành viên Ban Tư vấn Dân tộc - tôn giáo; Tổ tin Q10
Chuẩn bị: MTTQ quận

8:30
Đã họp

Nội dung: Văn phòng Thành ủy kiểm tra việc triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng cấp ủy năm 2024
Địa điểm: Phòng 1.2-QU
Thành phần: Kính mời đ/c Tấn; Đ/c Phúc Hiệp và lãnh đạo VPQU.
Chuẩn bị: VPQU

8:30
Đã họp

Nội dung: Làm việc với Phòng VHTT
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 26-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Phòng VHTT, Phòng NV

8:00
Đã họp

Nội dung: Nghe báo cáo liên quan đến pháp lý đất, pháp lý quy hoạch và trật tự xây dựng Làng biệt thự Sài Gòn
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Phòng QLĐT, Phòng TNMT
Chuẩn bị: Phòng QLĐT, Phòng TNMT

10:30
Đã họp

Nội dung: Nghe báo cáo công tác, thời gian thực hiện 03 gói thầu Cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn Quận 10 giai đoạn 2022-2024 và công tác chuẩn bị triển khai cho giai đoạn tiếp theo
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 26-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Ban QLDA, Cty DVCI Quận 10
Chuẩn bị: Các đơn vị có liên quan

9:00
Đã họp

Nội dung: Giao ban công tác triển khai kế hoạch thực hiện 10 tuyến đường không rác trên địa bàn quận
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Phòng TNMT, Công ty DVCI Q10, UBND 14 Phường
Chuẩn bị: Phòng TNMT, Công ty DVCI

9:00
Đã họp

Nội dung: Đoàn dân quân chính đảng Quận 10 thăm và tặng quà gia đình chính sách có công cách mạng nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)
Người chủ trì: Nguyễn Trường Sơn
Địa điểm: Phường 12
Thành phần: Thành viên Đoàn 12 theo Thông báo số 2451/TB-UBND ngày 19/7/2024
Chuẩn bị: Phòng LĐTBXH

8:30
Đã họp

Nội dung: Đoàn dân quân chính đảng Quận 10 thăm và tặng quà gia đình chính sách có công cách mạng nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)
Người chủ trì: Võ Văn Long
Địa điểm: Căn hộ Masteri, 179 xa lộ Hà Nội
Thành phần: Thành viên Đoàn 13 theo Thông báo số 2451/TB-UBND ngày 19/7/2024
Chuẩn bị: Phòng LĐTBXH

8:00
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng uỷ Phường 15 định kỳ tháng 7/2024
Địa điểm: UBND P15
Thành phần: Tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ P15

14:30
Đã họp

Nội dung: Giao ban công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Phòng YT, Trung tâm Y tế, UBND 14 Phường

14:30
Đã họp

Nội dung: Kiểm tra công tác triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Viết tắt là đề án 06) tại UBND Phường 15
Người chủ trì: Nguyễn Huy Chiến
Địa điểm: UBND Phường 15
Thành phần: Theo Quyết định số 2917/QĐ-UBND và Thông báo số 2132/TB-UBND, đại diện lãnh đạo Đảng ủy và BCĐ Đề án 06 của Phường 15
Chuẩn bị: VPUB chuẩn bị xe; UBND P15

14:00
Đã họp

Nội dung: Đoàn dân quân chính đảng Quận 10 thăm và tặng quà gia đình chính sách có công cách mạng nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)
Người chủ trì: Nguyễn Thị Thu Hường
Địa điểm: Phường 15
Thành phần: Thành viên Đoàn 3 theo Thông báo số 2451/TB-UBND ngày 19/7/2024
Chuẩn bị: VPUB, P.LĐ-TB&XH

14:00
Đã họp

Nội dung: Nghe báo cáo về điều chỉnh quy hoạch phục vụ Đầu tư công
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 26-UBNDQ
Thành phần: Phòng QLĐT, Ban QLDA

15:00
Đã họp

Nội dung: Đoàn dân quân chính đảng Quận 10 thăm và tặng quà gia đình chính sách có công cách mạng nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024)
Người chủ trì: Lâm Hùng Tấn
Địa điểm: Phường 12
Thành phần: Thành viên Đoàn 2 theo Thông báo số 2451/TB-UBND ngày 19/7/2024 của UBND quận, Đảng uỷ - UBND P12
Chuẩn bị: VPQU chuẩn bị xe

15:00
Đã họp

Nội dung: Đoàn dân quân chính đảng Quận 10 thăm và tặng quà gia đình chính sách có công cách mạng nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024)
Người chủ trì: Nguyễn Phúc Hiệp
Địa điểm: Phường 1, Phường 10
Thành phần: Thành viên Đoàn 7 theo Thông báo số 2451/TB-UBND ngày 19/7/2024, Đảng uỷ - UBND P1, 10
Chuẩn bị: Đảng ủy P1, 10

Thứ tư
24/07/2024

9:00
Đã họp

Nội dung: Họp Ban Thường vụ Quận ủy
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: Phòng 1.1-QU
Thành phần: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy
Chuẩn bị: BTC, VPQU

9:00
Đã họp

Nội dung: Đoàn dân quân chính đảng Quận 10 thăm và tặng quà gia đình chính sách có công cách mạng nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)
Người chủ trì: Nguyễn Huy Chiến
Địa điểm: Phường 13, 15
Thành phần: Thành viên Đoàn 15 theo Thông báo số 2451/TB-UBND ngày 19/7/2024
Chuẩn bị: VPUB chuẩn bị xe

8:00
Đã họp

Nội dung: Hội nghị sinh hoạt chuyên đề "Công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia hoạt động chuyển đổi số" của Cụm thi đua 1
Địa điểm: Quận ủy Quận 5
Thành phần: Đ/c Trường Sơn, lãnh đạo, chuyên viên BDV QU
Chuẩn bị: BDVQU

7:00
Đã họp

Nội dung: Viếng Bia Vườn Lài (Phường 2)
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: Bia Vườn Lài (Phường 2)
Thành phần: BTV QU, TTUB, Thành viên BCĐ các ngày lễ lớn Q10, Đảng ủy - UBND - UBMTTQVN Phường 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, theo Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 18/7/2024 của UBND Quận 10.
Chuẩn bị:  Theo Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 18/7/2024 của UBND Quận 10.

7:00
Đã họp

Nội dung: Thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Thành phần: Phòng LĐTBXH
Chuẩn bị: Phòng LĐTBXH, VPUB chuẩn bị xe

8:00
Đã họp

Nội dung: Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý,
Người chủ trì: Huỳnh Thiện Nhi
Địa điểm: Hội trường 1, Toà nhà Khối Dân vận
Thành phần: Theo Thông báo số 255-TB/QU ngày 27/6/2024 của Quận uỷ

7:30
Đã họp

Nội dung: Viếng bia đồng chí cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Liệt sĩ Lê Thị Riêng - Trần Văn Kiểu, Bia ghi danh Liệt sĩ Quận 10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: CVVH Lê Thị Riêng
Thành phần: BTV QU, TTUB, BCH Đảng bộ Q10, Đảng uỷ- UBND - UBMTTQVN Phường 12, 13, 14, 15, theo Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 18/7/2024 của UBND Quận 10.
Chuẩn bị: Theo Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 18/7/2024 của UBND Quận 10.

8:00
Đã họp

Nội dung: Dâng hương các Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Đồi Không tên (Nghĩa trang Liệt sĩ TP)
Thành phần: Theo Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 18/7/2024
Chuẩn bị: Phòng LĐTBXH, VPUB chuẩn bị xe

14:00
Đã họp

Nội dung: Giao ban Quý 2 Ban chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn Quận 10
Người chủ trì: Lâm Hùng Tấn
Địa điểm: Phòng 1.1-QU
Thành phần: Đ/c Nhi, Đ/c Trường Sơn, Đ/c Chiến, Thành viên Ban Chỉ đạo
Chuẩn bị: BTC QU

14:00
Đã họp

Nội dung: Nghe báo cáo công tác kiểm tra PCCC&CNCH đối với chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, nhóm trẻ dân lập, tư thục, bệnh viện, phòng khám tư nhân, trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện trên địa bàn quận
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 26-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Công an Quận 10, Phòng QLĐT, Văn phòng UBND Q10
Chuẩn bị: Công an Quận 10

14:00
Đã họp

Nội dung: Họp Chi bộ chợ Hòa Hưng định kỳ tháng 7 năm 2024
Địa điểm: Chợ Hoà Hưng
Thành phần: Đ/c Nhi, tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Cấp uỷ Chi bộ

Thứ năm
25/07/2024

8:00

Nội dung: Giao ban công tác tổ chức triển khai thu phí và sử dụng hè phố trên địa bàn Quận 10
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Phòng QLĐT, Đội QLTTĐT, UBND 14 Phường
Chuẩn bị: Phòng QLĐT

7:00
Đã họp

Nội dung: Tham gia Đoàn viếng tang Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Địa điểm: Hội trường Thống Nhất
Thành phần: Đ/c Minh, theo thông báo
Chuẩn bị: VPQU chuẩn bị xe

9:00

Nội dung: Họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024)
Người chủ trì: Đoàn Hồng Hiệp
Địa điểm: Toà nhà Khối Dân vận
Thành phần: Đại diện MTTQ TP; TTQU; đại diện lãnh đạo BDVQU, Phòng LĐTBXH; BTT MTTQ quận; BTT MTTQ 14 phường; Tổ tin Q10; Theo giấy mời
Chuẩn bị: MTTQ quận

9:00

Nội dung: Làm việc về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Phường 10 nhiệm kỳ 2025-2030
Người chủ trì: Võ Văn Long
Địa điểm: UBND P10
Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 10
Chuẩn bị: Đảng uỷ P10

14:30

Nội dung: Đoàn dân quân chính đảng Quận 10 thăm và tặng quà gia đình chính sách có công cách mạng nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: Phường 2
Thành phần: Thành viên Đoàn 1 theo Thông báo số 2451/TB-UBND ngày 19/7/2024 của UBND quận, Đảng uỷ - UBND P2
Chuẩn bị: VPQU chuẩn bị

14:00

Nội dung: Họp Chi bộ chợ Nguyễn Tri Phương sinh hoạt định kỳ tháng 7/2024
Địa điểm: Chợ Nguyễn Tri Phương
Thành phần: Đ/c Ngữ, tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Cấp uỷ Chi bộ

14:00

Nội dung: Phường 1 tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2024)
Địa điểm: NVH P1
Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ phường; Trưởng, phó MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Hội quần chúng phường; Cấp ủy 8 Chi bộ trực thuộc; Theo giấy mời
Chuẩn bị: Đảng uỷ P1

Thứ sáu
26/07/2024

8:00

Nội dung: Kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng trên địa bàn quận theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND Thành phố
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Tại cơ sở
Thành phần: Lãnh đạo Phòng QLĐT, Đội TTXDĐB Q10, UBND Phường có công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

10:00

Nội dung: Đoàn dân quân chính đảng Quận 10 thăm và tặng quà gia đình chính sách có công cách mạng nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phường 13
Thành phần: Thành viên Đoàn 4 theo Thông báo số 2451/TB-UBND ngày 19/7/2024
Chuẩn bị: VPUB chuẩn bị xe

8:00

Nội dung: Truyền thông phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới","Xây dựng người phụ nữ TPHCM đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc", chủ đề" Dạy con bản lĩnh sống"
Địa điểm: Hội trường A2, Toà nhà Khối Dân vận
Thành phần: Lãnh đạo Hội LHPN TP, Đ/c Trường Sơn, theo giấy mời
Chuẩn bị: Hội LHPN Q10

8:30

Nội dung: Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm: Nhà hát Thành phố
Thành phần: Đ/c Tấn dự
Chuẩn bị: VPQU chuẩn bị xe

8:30

Nội dung: Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số quý 2 và Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Quận 10 quý 3 năm 2024
Người chủ trì: Nguyễn Huy Chiến
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Ban chỉ đạo và Tổ Giúp việc BCĐ Chuyển đổi số (QĐ số 1522/QĐ-UBND ngày 26/3/2024); Thành viên BCĐ Cải cách hành chính (QĐ số 404/QĐ-UBND ngày 18/01/2024)
Chuẩn bị: Phòng NV, Phòng VHTT, VP UBND.

14:00

Nội dung: Hội nghị sơ kết công tác Văn phòng cấp ủy Thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và giao ban chuyên đề “Giải pháp tham mưu, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động cấp ủy”
Địa điểm:  Hội trường lầu 4, VPTU
Thành phần: Đ/c Tấn, Đ/c Phúc Hiệp, Phó VPQU (Phụ trách VT-LT)
Chuẩn bị: VPQU chuẩn bị xe

14:00

Nội dung: Báo cáo chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phường 8
Địa điểm: UBND P8
Thành phần: Đ/c Ngữ, theo giấy mời
Chuẩn bị: Đảng uỷ P8

14:00

Nội dung: Dự họp Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10
Địa điểm: Trụ sở Công ty DVCI Q10
Thành phần: Đ/c Tâm, Tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU

17:00

Nội dung: Chương trình Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương tại xã Ia mơ Huyện Chư prông tỉnh Gia Lai (từ 26 - 28/7/2024)
Địa điểm: Tỉnh Gia Lai
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Hội LHPN TP, Đại diện lãnh đạo BDVQU, Phòng Y tế Q10
Chuẩn bị: Hội LHPN Q10

14:00

Nội dung: Tiếp Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN Thành phố về công tác dân tộc
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Ban Dân vận QU, Ủy ban MTTQ VN quận, Công an quận, VP UBND, UBND Phường 4, 5, 8
Chuẩn bị: VP UBND

13:00

Nội dung: Dự Lễ truy điệu Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Địa điểm: Hội trường Thống Nhất
Thành phần: Đ/c Minh, theo thông báo
Chuẩn bị: VPQU chuẩn bị xe

Thứ bảy
27/07/2024

8:00

Nội dung: Lãnh đạo Quận ủy trực: Đ/c Tấn

8:00

Nội dung: Lãnh đạo UBND trực: Đ/c Hường

5:00

Nội dung: Chương trình đi bộ với chủ để "Cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp Quận 5 - Gắn kết, phát triển, nghĩa tình
Địa điểm: Công viên Văn Lang
Thành phần: Đ/c: Chiến
Chuẩn bị: VP UBND chuẩn bị xe

7:30

Nội dung: Dự Lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ chiến khu Rừng Sác, huyện Cần Giờ
Địa điểm: Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ chiến khu Rừng Sác, H.Cần Giờ
Thành phần: Đ/c Tấn, theo Giấy mời
Chuẩn bị: VPQU chuẩn bị xe

7:30

Nội dung: Khai mạc Hội thao năng khiếu Hè Quận 10 năm 2024
Địa điểm: Nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương
Thành phần: Đ/c Hải, theo Giấy mời

7:00

Nội dung: Tham gia cùng Đoàn Thành phố viếng Nghĩa trang Thành phố nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)
Địa điểm: Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Củ Chi
Thành phần: Đ/c Minh, Đ/c Hường
Chuẩn bị: VPQU, VPUB chuẩn bị xe

8:00

Nội dung: Liên Đoàn Lao động quận tổ chức Chương trình Họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024).
Địa điểm: Siêu thị Sài Gòn
Thành phần: Đ/c Trường Sơn, theo Giấy mời
Chuẩn bị: LĐLD quận

Chủ nhật
28/07/2024

8:00

Nội dung: Lãnh đạo Quận ủy trực: Đ/c Tấn

8:00

Nội dung: Lãnh đạo UBND trực : Đ/c Tâm

8:00

Nội dung: Liên hoan Tiếng hát Hành quân xanh và trao giải thưởng Ngôi sao xanh Quận 10 lần III năm 2024
Địa điểm: Ban Chỉ huy QS Q10
Thành phần: Đ/c Trường Sơn, theo giấy mời
Chuẩn bị: Quận đoàn

7:30

Nội dung: Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác sắp xếp khu phố kết hợp tri ân, khen thưởng các cá nhân tham gia hoạt động khu phố, tổ dân phố trên địa bàn Phường 14
Người chủ trì: Lê Thị Ngọc Hiền
Địa điểm: Trường THCS - THPT Diên Hồng
Thành phần: Đ/c Tấn, Đ/c Hải, Thành viên UBND, UBMTTQ các tổ chức chính trị xã hội phường, CBCC, cấp ủy các chi bộ trực thuộc trên địa bàn phường và theo giấy mời
Chuẩn bị: Đảng uỷ P14

Từ ngày 22/07/2024 đến 28/07/2024
Địa điểm:
Người chủ trì:
In lịch làm việc In lịch