Từ ngày 27/05/2024 đến 02/06/2024
Địa điểm:
Người chủ trì:
In lịch làm việc In lịch
Thứ/Ngày Sáng Chiều

Thứ hai
27/05/2024

9:00
Đã họp

Nội dung: Họp Chi bộ Phòng Kinh tế tháng 5 năm 2024
Địa điểm: Phòng 14-UBNDQ
Thành phần: Đ/c Chiến và Đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế
Chuẩn bị: Cấp ủy Chi bộ

9:00
Đã họp

Nội dung: Họp giao ban Phòng Y tế
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 26-UBNDQ
Thành phần: Tập thể Phòng Y tế

8:30
Đã họp

Nội dung: Họp Chi bộ Phòng LĐ-TBXH tháng 5 và phương hướng tháng 6/2024
Địa điểm: Phòng LĐTBXH
Thành phần: tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: cấp ủy Chi bộ

8:30
Đã họp

Nội dung: Lễ công nhận Trường Mầm non Phường 14, Quận 10 đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, chuẩn Quốc gia mức độ 1
Địa điểm: Trường Mầm non P14
Thành phần: Đ/c Tấn, lãnh đạo UBND, theo giấy mời
Chuẩn bị: VPQU, VPUB chuẩn bị xe

8:30
Đã họp

Nội dung: Nghe báo cáo về điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Phòng QLĐT

7:30
Đã họp

Nội dung: Học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (đối tượng 2) (từ 13 - 31/5/2024)
Địa điểm: Trường Quân sự QK7
Thành phần: Đ/c Ngữ, Đ/c Thành

9:30
Đã họp

Nội dung: Họp Thường trực Quận ủy
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: Phòng 1.1-QU
Thành phần: Đ/c Tấn, Đ/c Hường
Chuẩn bị: BTC, VPQU

14:00
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng uỷ Quân sự định kỳ tháng 6 năm 2024
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: HT BCH Quân sự
Thành phần: Đ/c Hường, tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ Quân sự

14:00
Đã họp

Nội dung: Họp Chi bộ đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2024; Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
Địa điểm: Phòng 26-UBNDQ
Thành phần: Đ/c Hải, tập thể Chi bộ Phòng Y tế Quận 10, theo giấy mời
Chuẩn bị: Cấp ủy Chi bộ

14:30
Đã họp

Nội dung: Họp Hội đồng tuyển sinh lớp 10
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Hội trường UB
Thành phần: Phòng GDĐT, Thành viên BCĐ tuyển sinh lớp 10, Công an Q10, Phòng YT, Phòng TCKH, UBMTTQVN Q10, Quận đoàn Q10, Đội QLTTĐT, UBND P2, 4, 5, 6, 12, 14, 15

15:00
Đã họp

Nội dung: Họp với các trường tiểu học
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Hội trường UB
Thành phần: Phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường tiểu học thuộc quận

14:30
Đã họp

Nội dung: Tiếp cán bộ Đảng viên
Người chủ trì: Nguyễn Thị Thu Hường
Địa điểm: Phòng 25-UBNDQ
Thành phần: Theo giấy mời

14:00
Đã họp

Nội dung: Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án mở rộng hẻm 525 đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10 xem xét thông qua dự thảo Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo UB.MTTQ VN Quận 10, Ban BTGPMB, Thanh tra Q10, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng Tư pháp, Phòng LĐTBXH, Ban QLDA, Chủ tịch UBND P14, Chủ tịch UB.MTTQ VN P14
Chuẩn bị: Ban BTGPMB

15:30
Đã họp

Nội dung: Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án mở rộng hẻm 334 đường Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10 xem xét thông qua dự thảo Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo UB.MTTQ VN Quận 10, Ban BTGPMB, Thanh tra Q10, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng LĐTBXH, Phòng Tư pháp, Ban QLDA, Chủ tịch UBND P14, Chủ tịch UB.MTTQ VN P14
Chuẩn bị: Ban BTGPMB

14:00
Đã họp

Nội dung: Họp cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 10 về công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 10 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Người chủ trì: Đoàn Hồng Hiệp
Địa điểm: Phòng B1.1 Tòa nhà khối Dân vận
Thành phần: Ban TT, Cán bộ, người lao động cơ quan MTTQ
Chuẩn bị: MTTQ quận

15:00
Đã họp

Nội dung: Họp Đoàn Chủ tịch, Thư ký, người dẫn chương trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 10 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Người chủ trì: Đoàn Hồng Hiệp
Địa điểm: Phòng B1.1 Tòa nhà khối Dân vận
Thành phần: Thành viên Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Người dẫn chương trình, theo giấy mời
Chuẩn bị: MTTQ

14:00
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10 định kỳ tháng 5 năm 2024.
Địa điểm: Công ty DVCI
Thành phần: tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị:  Đảng ủy Cty DVCI

Thứ ba
28/05/2024

7:30

Nội dung: Hội LHPN Q10 tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
Địa điểm: Bảo tàng Hồ Chí MInh
Thành phần: Đ/c Trường Sơn, Đại diện lãnh đạo BTG QU, theo giấy mời
Chuẩn bị: Hội LHPN Q10

8:00

Nội dung: Sơ kết việc triển khai công trình xây dựng 50 trường học số chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Trường TH Triệu Thị Trinh
Thành phần: Phòng GDĐT, theo Kế hoạch

8:00

Nội dung: Lễ Tổng kết năm học 2023-2024 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 10
Địa điểm: TT GDNN - GDTX
Thành phần: Đ/c Hải

8:30

Nội dung: Lễ công nhận Trường Mầm non Phường 6, Quận 10 đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, chuẩn Quốc gia mức độ 1
Địa điểm: Trường Mầm non P6
Thành phần: Đ/c Tấn, lãnh đạo UBND, theo giấy mời
Chuẩn bị: VPQU, VPUB chuẩn bị xe

8:30

Nội dung: Tổ chức hội nghị tập huấn, đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Quận 10 với Chuyên đề: "Chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh dược"
Người chủ trì: Nguyễn Huy Chiến
Địa điểm: Hội trường UB
Thành phần: Theo Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 15/5/2024 của UBND Quận 10. Theo giấy mời.
Chuẩn bị: Phòng KT, Phòng YT, CCT, VPUB

8:30

Nội dung: Họp Chi bộ Trung tâm Thể dục Thể thao định kỳ tháng 5/2024
Địa điểm: TT TDTT quận
Thành phần: Đ/c Phúc Hiệp, tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Cấp ủy Chi bộ

9:00

Nội dung: Làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia TPHCM
Địa điểm: Theo giấy mời
Thành phần: Đ/c Hường
Chuẩn bị: VPUB chuẩn bị xe

8:30

Nội dung: Cùng dự họp trao đổi, làm việc liên quan đến Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 khu vực Quận 10
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Phòng QLĐT
Chuẩn bị: Phòng QLĐT

14:00

Nội dung: Họp thông qua Dự thảo báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Chương trình số 04-Ctr/QU ngày 05/10/2020 của Quận ủy về "Phát triển thương mại, dịch vụ" trên địa bàn Quận 10 giai đoạn 2020-2025
Người chủ trì: Nguyễn Huy Chiến
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Thủ trưởng các phòng chuyên môn: VP UBND, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng KT, Phòng VHTT, Phòng GDĐT, Phòng YT, Giám đốc TT Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Q10, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Bí thư Quận đoàn 10, Chủ tịch Hội LHPN Q10.
Chuẩn bị: Phòng KT

14:30

Nội dung: Nghe báo cáo kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 26-UBNDQ
Thành phần: Phòng YT, Phòng TCKH, Trung tâm Y tế Q10

Thứ tư
29/05/2024

8:00

Nội dung: Họp Ban Thường vụ Quận ủy
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: Phòng 1.1-QU
Thành phần: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy
Chuẩn bị: BTC, VQPU

8:00

Nội dung: Tổ chức đánh giá nội bộ về việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2024 (theo Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 15/5/2024).
Người chủ trì: Nguyễn Huy Chiến
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ISO Quận 10
Chuẩn bị: VPUB

8:30

Nội dung: Họp thông qua Dự thảo báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Chương trình số 07-Ctr/QU ngày 05/10/2020 của Quận ủy về "giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân" trên địa bàn Quận 10 giai đoạn 2020-2025
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Phòng VHTT, Phòng LĐTBXH, Công an Q10, Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Phòng YT, Ủy ban MTTQVN Q10, Hội LHPN, Quận đoàn Q10, LĐLĐ Q10, Trung tâm Y tế, Trung tâm TDTT, Trung tâm VHHB

14:00

Nội dung: Dự họp tại Sở Ngoại vụ
Địa điểm: Theo giấy mời
Thành phần: Đ/c Hường
Chuẩn bị: VPUB chuẩn bị xe

14:00

Nội dung: Họp Chi bộ cơ quan Văn phòng Quận uỷ tháng 5/2024 và sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
Người chủ trì: Nguyễn Phúc Hiệp
Địa điểm: Phòng 1.1-QU
Thành phần: Đ/c Tấn, đảng viên Chi bộ, theo giấy mời
Chuẩn bị: Cấp uỷ Chi bộ

14:00

Nội dung: Nghe Công an Quận 10 báo cáo triển khai chỉ đạo của UBND Quận 10 về công tác phòng cháy, chữa cháy
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Công an Quận 10, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Văn phòng UBND Q10, Chủ tịch UBND 14 Phường
Chuẩn bị: Công an Q10, Đội CS PCCC

14:00

Nội dung: Họp Ban Chỉ đạo 389 Quận 10 quý 2 năm 2024
Người chủ trì: Nguyễn Huy Chiến
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quận 10 (theo QĐ số 6576/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND Q10)
Chuẩn bị: Phòng KT, Đội QLTT số 10

17:30

Nội dung: Tham dự Họp mặt kỷ niệm 10 năm khánh thành trụ sở mới Nhà Thiếu nhi
Địa điểm: Nhà Thiếu nhi Quận 10
Thành phần: Đ/c Minh, Đ/c Tấn, Đ/c Hường, theo giấy mời
Chuẩn bị: VPQU, VPUB chuẩn bị xe

14:00

Nội dung: Họp Chi bộ Trung tâm GDNN - GDTX Quận 10 định kỳ tháng 5/2024
Địa điểm: TT GDNN - GDTX
Thành phần: Tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Cấp uỷ Chi bộ

Thứ năm
30/05/2024

7:00

Nội dung: Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Trung đoàn Gia Định (30/5/1959 - 30/5/2024)
Địa điểm: HT Trung đoàn Gia Định
Thành phần: Đ/c Tấn, theo giấy mời
Chuẩn bị: VPQU chuẩn bị xe

8:00

Nội dung: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW của Quận ủy Trung ương.
Địa điểm: Ban CHQS Quận 10
Thành phần: Đ/c Minh, Đ/c Hường
Chuẩn bị: VPQU, VPUB chuẩn bị xe

8:00

Nội dung: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ Chính trị
Địa điểm: HT 272 Võ Thị Sáu
Thành phần: TTQU, đại diện lãnh đạo BTCQU, theo giấy mời
Chuẩn bị: VPQU chuẩn bị xe

8:00

Nội dung: Họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch đối với Dự án Trường Tiểu học Phường 14 và Trường mầm non Trí Tri Quận 10
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo UB.MTTQ VN Quận 10, VP UBND Quận 10, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Phòng VHTT, Phòng Kinh tế, Phòng TCKH, Phòng GDĐT, Phòng LĐTBXH, Ban QLDA, Ban BTGPMB
Chuẩn bị: Phòng QLĐT

8:30

Nội dung: Hội nghị Gặp gỡ giữa lãnh đạo Hội LHPN Quận với Chi hội trưởng sau sắp xếp Chi hội phụ nữ khu phố trên địa bàn Quận năm 2024
Địa điểm: Hội trường A2 Tòa nhà Khối Dân vận
Thành phần: Đ/c Trường Sơn, theo giấy mời
Chuẩn bị: Hội LHPN Q10

9:00

Nội dung: Họp Hội đồng và Tổ Giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi phường một sản phẩm (OCOP) Quận 10
Người chủ trì: Nguyễn Huy Chiến
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Thành viên Hội đồng và Tổ Giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi phường một sản phẩm (OCOP) Quận 10 (theo QĐ số 5300/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 của UBND Q10)
Chuẩn bị: Phòng KT

10:00

Nội dung: Họp chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 26-UBNDQ
Thành phần: Tập thể Đảng viên Chi bộ

7:30

Nội dung: Đảng uỷ công ty DVCI Q10 tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và lễ kết nạp đảng viên mới
Địa điểm: Đền tưởng niệm các Vua Hùng
Thành phần: Tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ cty DVCI Q10

14:00

Nội dung: Đảng ủy Phường 13 tổ chức Hội nghị báo cáo thời sự Quý I/2024 về ý nghĩa, tầm quan trọng và một số kết quả đạt được của Thành phố trong thực hiện Nghị quyết số 98/2023/NQ-QHXV của Quốc hội khóa XV
Địa điểm: HT UBND P13
Thành phần: Đ/c Tấn, theo giấy mời
Chuẩn bị: Đảng ủy P13, VPQU chuẩn bị xe

14:00

Nội dung: Làm việc tại cơ sở giáo dục
Người chủ trì: Nguyễn Thị Thu Hường
Địa điểm: Theo giấy mời
Chuẩn bị: VPUB chuẩn bị xe

14:00

Nội dung: Làm việc, trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND Thành phố liên quan đến thu hồi khu đất số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2 Quận 10
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Phòng Tư pháp, Thanh tra Quận 10, VP.UBND Q10, UBND Phường 2
Chuẩn bị: Phòng TNMT

14:00

Nội dung: Họp triển khai một số nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 10 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 10
Người chủ trì: Đoàn Hồng Hiệp
Địa điểm: HT B tòa nhà Khối Dân vận
Thành phần: Đoàn Đại biểu chính thức dự Đại hội, Theo giấy mời
Chuẩn bị: MTTQ quận

14:00

Nội dung: Nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Phương án "Không gian văn hóa đọc và đổi mới sáng tạo cho Thanh niên"
Người chủ trì: Nguyễn Huy Chiến
Địa điểm: Phòng 26-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Phòng KT, Phòng VHTT, Quận đoàn 10, UBND phường 7
Chuẩn bị: Quận đoàn 10, Phòng TCKH

14:00

Nội dung: Họp về kế hoạch xây dựng "Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO giai đoạn 2024 - 2030" trên địa bàn Quận 10
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Phòng GDĐT, Hội Khuyến học Q10, Quận đoàn Q10, LĐLĐ Q10, Chi cục Thống kê Q10, Tòa án nhân dân Q10, Phòng NV, Phòng KT, Phòng LĐTBXH, Phòng VHTT, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, UBND 14 Phường

14:45

Nội dung: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Văn phòng UBND, Phòng NV, Trung tâm VHHB, 14 Phường

15:30

Nội dung: Họp Chi bộ Văn phòng UBND Q10 định kỳ
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Đ/c Hường, đảng viên Chi bộ Văn phòng
Chuẩn bị: Cấp uỷ CB

16:00

Nội dung: Đi kiểm tra thực địa trật tự xây dựng
Người chủ trì: Nguyễn Thị Thu Hường
Địa điểm: Tại cơ sở
Chuẩn bị: VPUB chuẩn bị xe

Thứ sáu
31/05/2024

6:30

Nội dung: Đoàn đại biểu Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 10 nhiệm kỳ 2019 - 2024 dâng hương viếng bia tưởng niệm đồng chí cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Liệt sĩ Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu; Nhà Bia Liệt sĩ Quận 10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng
Người chủ trì: Đoàn Hồng Hiệp
Địa điểm: tập trung tại Tòa nhà Khối Dân vận
Thành phần: Các Vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Q10 nhiệm kỳ 2019 - 2024, theo giấy mời
Chuẩn bị: MTTQ quận

7:30

Nội dung: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 10 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (cả ngày)
Người chủ trì: Đoàn Hồng Hiệp
Địa điểm: HT B tòa nhà Khối Dân vận
Thành phần: TTQU, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU, theo giấy mời
Chuẩn bị: MTTQ quận, VPQU chuẩn bị xe

14:00

Nội dung: Thường trực Quận uỷ giao ban với lãnh đạo các Ban XDĐ, UBKT, VPQU tháng 5/2024
Người chủ trì: Lâm Hùng Tấn
Địa điểm: Phòng 1.2-QU
Thành phần: Lãnh đạo các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: VPQU

14:00

Nội dung: Chi bộ CVVH Lê Thị Riêng tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW và sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 5/2024
Địa điểm: CVVH Lê Thị Riêng
Thành phần:  Tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Cấp ủy Chi bộ

Thứ bảy
01/06/2024

8:00

Nội dung:  Lãnh đạo Quận ủy trực: Đ/c Tấn

8:00

Nội dung:  Lãnh đạo UBND trực: Đ/c Hường

14:00

Nội dung: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố
Địa điểm: HT Thành phố
Thành phần: Đ/c Minh, Đ/c Tấn, Đ/c Hường, theo giấy mời
Chuẩn bị: VPQU, VPUB chuẩn bị xe

Chủ nhật
02/06/2024

7:30

Nội dung: Lễ ra quân Các chiến dịch tình nguyện hè Quận 10 năm 2024
Địa điểm: theo giấy mời
Thành phần: TTQU, Đ/c Trường Sơn
Chuẩn bị: Quận đoàn

8:00

Nội dung:  Lãnh đạo Quận ủy trực: Đ/c Tấn

8:00

Nội dung:  Lãnh đạo UBND trực: Đ/c Tâm

Từ ngày 27/05/2024 đến 02/06/2024
Địa điểm:
Người chủ trì:
In lịch làm việc In lịch