Từ ngày 19/02/2024 đến 25/02/2024
Địa điểm:
Người chủ trì:
In lịch làm việc In lịch
Thứ/Ngày Sáng Chiều

Thứ hai
19/02/2024

8:00
Đã họp

Nội dung: Tham dự chương trình lớp 165 của Ban Tổ chức Trung Ương tại Nhật Bản (từ ngày 17/2 đến ngày 16/3/2024)
Thành phần: Đ/c Hường

8:30
Đã họp

Nội dung: Nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo về công tác quy hoạch
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Phòng QLĐT và chuyên viên phụ trách

9:00
Đã họp

Nội dung: Họp Thường trực Quận ủy
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: Phòng 1.1-QU
Thành phần: Đ/c Bắc Nam
Chuẩn bị: BTC, VPQU

9:00
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng uỷ Phường 14 định kỳ tháng 02/2024
Người chủ trì: Lê Thị Ngọc Hiền
Địa điểm: UBND P14
Thành phần: Tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ P14

10:00
Đã họp

Nội dung: Giao ban Ban tổ chức Hội trại Tòng quân 2024
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Ban Tuyên giáo QU, VP UBND, Phòng VHTT, Phòng YT, Trung tâm Y tế quận, BCH Quân sự, BCH Công an, Quận Đoàn, MTTQVN quận, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN quận, TTVH Hòa Bình, UBND 14 Phường

14:00
Đã họp

Nội dung: Thường trực Quận ủy làm việc với Đảng ủy Phường 14 về Chương trình công tác năm 2024
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: UBND P14
Thành phần: Đ/c Hiền, tổ QUV phụ trách, đại diện lãnh đạo UBND quận, đại diện lãnh đạo các Ban XDĐ, UBKT, VPQU, Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 14, theo giấy mời
Chuẩn bị: Đảng ủy P14, VPQU chuẩn bị xe

14:00
Đã họp

Nội dung: Thường trực Quận ủy làm việc với Đảng ủy Phường 10 về Chương trình công tác năm 2024
Người chủ trì: Nguyễn Bắc Nam
Địa điểm: UBND P10
Thành phần: Đ/c Long, tổ QUV phụ trách, đại diện lãnh đạo UBND quận, đại diện lãnh đạo các Ban XDĐ, UBKT, VPQU, Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 10, theo giấy mời
Chuẩn bị: Đảng ủy P10, VPQU chuẩn bị xe

14:00
Đã họp

Nội dung: Giao ban Đầu tư công
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Phòng TCKH, Ban QLDA, Ban BTGPMB, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, UBND P12, UBND P14
Chuẩn bị: các đơn vị dự họp

14:00
Đã họp

Nội dung: Làm việc với BTT UBMTTQVN Phường 11 về công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ VN Phường 11 nhiệm kỳ 2024 - 2029
Người chủ trì: Đoàn Hồng Hiệp
Địa điểm: UBND P11
Thành phần: Thành viên Tổ công tác (Theo Hướng dẫn số 164/HD-MTTQ-BTT ngày 05/9/2023); Thường trực Đảng ủy P11; BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam P11
Chuẩn bị: MTTQ quận

14:00
Đã họp

Nội dung: Giao ban hiệu trưởng các trường học thuộc quận
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Trường TH Dương Minh Châu
Thành phần: Phòng GDĐT, hiệu trưởng các trường

16:00
Đã họp

Nội dung: Nghe báo cáo kế hoạch tổ chức khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm phục vụ công tác đầu tư dự án sửa chữa lớn nhà hát Hòa Bình
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo TTVH Hòa Bình, Ban QLDA, Phòng VHTT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH
Chuẩn bị: TTVH Hòa Bình

14:00
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng uỷ Phường 1 định kỳ tháng 02/2024
Địa điểm: UBND P1
Thành phần: Tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ P1

15:30
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng uỷ Phường 11 định kỳ tháng 02/2024
Địa điểm: UBND P11
Thành phần: Đ/c Hồng Hiệp, tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ P11

14:00
Đã họp

Nội dung: Làm việc với Chi bộ Chợ Nguyễn Tri Phương về chương trình công tác trọng tâm năm 2024.
Người chủ trì: Lương Vũ Ngữ
Địa điểm: HT BQL chợ NTP
Thành phần: Tổ QUV phụ trách, đại diện các ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Chi bộ chợ NTP

Thứ ba
20/02/2024

8:00
Đã họp

Nội dung: Hội nghị báo cáo viên Thành phố Tháng 02 năm 2024
Địa điểm: HT 272 Võ Thị Sáu
Thành phần: Đ/c Bắc Nam, Đ/c Long, Đ/c Hải (PCTUB), Phó GĐ Trung tâm Chính trị quận, theo giấy mời
Chuẩn bị: VPQU, VPUB chuẩn bị xe

8:00
Đã họp

Nội dung: Giao ban công tác Dân vận tháng 2/2024
Người chủ trì: Nguyễn Trường Sơn
Địa điểm: Phòng 1.1-QU
Thành phần: Đ/d lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quận, Trưởng khối vận 14 phường
Chuẩn bị: BDV QU

8:00
Đã họp

Nội dung: Làm việc với BTT UBMTTQVN Phường 1 về công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ VN Phường 1 nhiệm kỳ 2024 - 2029
Người chủ trì: Đoàn Hồng Hiệp
Địa điểm: UBND P1
Thành phần: Thành viên tổ công tác (Theo Hướng dẫn số 164/HD-MTTQ-BTT ngày 05/9/2023); Đại diện Thường trực Đảng ủy P1; BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam P1
Chuẩn bị: MTTQ quận

8:00
Đã họp

Nội dung: Hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Giáp Thìn và gặp mặt Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn năm 2024
Địa điểm: Hội trường Thành phố
Thành phần: Đ/c Tâm dự
Chuẩn bị: VPUB chuẩn bị xe

8:00
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng uỷ Phường 8 định kỳ tháng 2/2024
Địa điểm: UBND P8
Thành phần: Đ/c Thành, tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ P8

9:00
Đã họp

Nội dung: Thường trực Quận ủy làm việc với Đảng ủy Phường 4 về Chương trình công tác năm 2024
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: UBND P4
Thành phần: Đ/c Phúc Hiệp, Tổ QUV phụ trách, đại diện lãnh đạo các Ban XDĐ, UBKT, VPQU, Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 4, theo giấy mời
Chuẩn bị: Đảng ủy P4; VPQU chuẩn bị xe

10:00
Đã họp

Nội dung: Trao đổi với TTVH Hòa Bình về công tác tuyên truyền và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN Quận 10 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Người chủ trì: Đoàn Hồng Hiệp
Địa điểm: Phòng B1.1 Toà nhà Khối dân vận
Thành phần: BTT MTTQVN Q10; Đại diện lãnh đạo TTVHHB; Tiểu ban Tuyên truyền ĐHĐB MTTQVN Q10 (Quyết định số 143/QĐ-MTTQ-BTT ngày 06/10/2023)
Chuẩn bị: MTTQ quận

10:00
Đã họp

Nội dung: Nghe báo cáo về công tác sửa chữa trường Tiểu học Võ Trường Toản
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 26-UBNDQ
Thành phần: Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV Q10, Phòng GD-ĐT, BGH trường Tiểu học Võ Trường Toản

14:00
Đã họp

Nội dung: Thường trực Quận ủy làm việc với Đảng ủy Trung tâm Y tế Q10 về Chương trình công tác năm 2024
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: TT Y tế Q10
Thành phần: Tổ QUV phụ trách, đại diện lãnh đạo UBND quận, đại diện lãnh đạo các Ban XDĐ, UBKT, VPQU, Ban Chấp hành Đảng bộ TTYT quận, theo giấy mời
Chuẩn bị: Đảng ủy TTYT Q10, VPQU chuẩn bị xe

14:00
Đã họp

Nội dung: Thường trực Quận ủy làm việc với Ban Thường vụ Quận đoàn về Chương trình công tác năm 2024
Người chủ trì: Nguyễn Bắc Nam
Địa điểm: Quận đoàn
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Ban XDD, UBKT, VPQU, BTV Quận Đoàn, theo giấy mời
Chuẩn bị: Quận đoàn, VPQU chuẩn bị xe

14:00
Đã họp

Nội dung: Nghe báo cáo về việc xử lý các phản ánh liên quan đến Ban quản trị cụm nhà chung cư Đào Duy Từ, Phường 14, nhiệm kỳ 2021-2024
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Thanh tra Quận 10, Phòng QLĐT, UBND Phường 14
Chuẩn bị: Thanh Tra Q10, Phòng QLĐT, UBND P14

14:00
Đã họp

Nội dung: Giao ban Dư luận xã hội tháng 2/2024
Người chủ trì: Võ Văn Long
Địa điểm: Phòng 1.1-QU
Thành phần: Cộng tác viên dư luận xã hội quận
Chuẩn bị: BTG QU

14:00
Đã họp

Nội dung: Làm việc với BTT UBMTTQVN Phường 2 về công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ VN Phường 2 nhiệm kỳ 2024 - 2029
Người chủ trì: Đoàn Hồng Hiệp
Địa điểm: UBND P2
Thành phần: Thành viên tổ công tác (Theo Hướng dẫn số 164/HD-MTTQ-BTT ngày 05/9/2023); Đại diện Thường trực Đảng ủy P2; BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam P2
Chuẩn bị: MTTQ quận

15:30
Đã họp

Nội dung: Thường trực Quận ủy làm việc với Cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo Trung tâm Thể dục Thể thao Q10 về Chương trình công tác năm 2024
Người chủ trì: Nguyễn Bắc Nam
Địa điểm: TT TDTT quận
Thành phần: Đ/c Phúc Hiệp, Tổ QUV phụ trách, đại diện lãnh đạo UBND quận, đại diện lãnh đạo các Ban XDĐ, UBKT, VPQU, Cấp ủy Chi bộ - lãnh đạo Trung tâm TDTT Q10, theo giấy mời
Chuẩn bị: TT TDTT quận, VPQU chuẩn bị xe

15:30
Đã họp

Nội dung: Nghe Phòng QLĐT, UBND Phường 12 báo cáo nội dung một vụ việc
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Phòng QLĐT, Đội TTXD Quận 10, UBND Phường 12
Chuẩn bị:  UBND Phường 12, Phòng QLĐT

14:00
Đã họp

Nội dung: Hội nghị Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Địa điểm: UBND TP và HTUB Q10
Thành phần: - Tại điểm cầu UBND Thành phố: Phó Chủ tịch UBND Q10 - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 Quận 10 Nguyễn Huy Chiến - Tại điểm cầu UBND Q10: Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tại Quận 10; Thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 06 tại 14 phường
Chuẩn bị: VPUB chuẩn bị xe

15:45
Đã họp

Nội dung: Thường trực Quận ủy làm việc với Hội Cựu chiến binh Q10 về Chương trình công tác năm 2024
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: Tòa nhà Khối Dân vận
Thành phần: Đ/c Ngữ, đại diện lãnh đạo các Ban XDĐ, UBKT, VPQU; Lãnh đạo Hội CCB quận, theo giấy mời
Chuẩn bị: Hội CCB Q10, VPQU chuẩn bị xe

14:00
Đã họp

Nội dung: UBKT Quận ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Phường 10 về một vụ việc
Người chủ trì: Lương Vũ Ngữ
Địa điểm: Phòng 2.1 QU
Thành phần: Ban Thường vụ Đảng uỷ P10
Chuẩn bị: UBKTQU

Thứ tư
21/02/2024

8:00
Đã họp

Nội dung: Họp Ban Thường vụ Quận ủy
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: Phòng 1.1-QU
Thành phần: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy
Chuẩn bị: BTC, VPQU

8:30
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng uỷ Phường 15 định kỳ tháng 02/2024
Địa điểm: UBND P15
Thành phần: Tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ P15

8:30
Đã họp

Nội dung: Giao ban công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Quận 10 tháng 2,3 năm 2024
Địa điểm: HT1 Quận đoàn
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng GDĐT quận, theo giấy mời
Chuẩn bị: Quận đoàn

10:00
Đã họp

Nội dung: Nghe báo cáo về kế hoạch lễ hội sống khỏe 2024
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 26-UBNDQ
Thành phần: Phòng VHTT, Phòng Y tế, Ủy ban MTTQVN Q10, Trung tâm VHHB, Công viên VH Lê Thị Riêng, UBND Phường 12, Phường 15

14:00
Đã họp

Nội dung: Thường trực Quận ủy làm việc với Cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo Trung tâm văn hóa Hòa Binh về Chương trình công tác năm 2024
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: Nhà hát Hòa Bình (240 đường 3/2)
Thành phần: Đ/c Long, Tổ QUV phụ trách, đại diện lãnh đạo UBND quận, đại diện lãnh đạo các Ban XDĐ, UBKT, VPQU, Cấp ủy chi bộ - lãnh đạo TTVH Hòa Bình, theo giấy mời
Chuẩn bị: TTVH Hòa Bình, VPQU chuẩn bị xe

14:00
Đã họp

Nội dung: Thường trực Quận ủy làm việc với Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu vực Quận 10 về Chương trình công tác năm 2024
Người chủ trì: Nguyễn Bắc Nam
Địa điểm: Phòng 1.1-QU
Thành phần: Đ/c Tâm (PCTUB), đ/c Phúc Hiệp, Tổ QUV phụ trách, đại diện lãnh đạo các Ban XDĐ, UBKT, VPQU, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Đảng viên Chi bộ Ban QLDA ĐTXDKV Q10, theo giấy mời
Chuẩn bị: Ban QLDAĐTXDKV Q10, VPQU chuẩn bị

14:00
Đã họp

Nội dung: Họp giao ban Bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ Phường14 định kỳ tháng 2/2024
Người chủ trì: Lê Thị Ngọc Hiền
Địa điểm: UBND P14
Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 14, Thành viên UBND, UBMTTQ các tổ chức chính trị xã hội phường, CBCC, bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ phường
Chuẩn bị: Đảng uỷ P14

15:30
Đã họp

Nội dung: Thường trực Quận ủy làm việc với Chi bộ Đội Thanh tra Xây dựng địa bàn Q10 về Chương trình công tác năm 2024
Người chủ trì: Nguyễn Bắc Nam
Địa điểm: Phòng 1.1-QU
Thành phần: Đ/c Phúc Hiệp, Tổ QUV phụ trách, lãnh đạo UBND quận, đại diện lãnh đạo các Ban XDĐ, UBKT, VPQU, Đảng viên Chi bộ Đội Thanh tra Xây dựng địa bàn Q10, theo giấy mời
Chuẩn bị: Đội TTXDĐB Q10; VPQU chuẩn bị

14:00
Đã họp

Nội dung: Làm việc với BTT UBMTTQVN Phường 4 về công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ VN Phường 4 nhiệm kỳ 2024 - 2029
Người chủ trì: Đoàn Hồng Hiệp
Địa điểm: UBND P4
Thành phần: Thành viên tổ công tác (Theo Hướng dẫn số 164/HD-MTTQ-BTT ngày 05/9/2023); Đại diện Thường trực Đảng ủy P4; BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam P4
Chuẩn bị: MTTQ quận

14:00
Đã họp

Nội dung: Họp Uỷ ban Kiểm tra Quận ủy
Người chủ trì: Lương Vũ Ngữ
Địa điểm: Phòng 2.1 QU
Thành phần: Uỷ viên UBKTQU
Chuẩn bị: UBKTQU

Thứ năm
22/02/2024

8:00
Đã họp

Nội dung: Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Thanh niên Quận 10 năm 2023
Địa điểm: HT 1 Quận đoàn
Thành phần: Đ/c Trường Sơn, lãnh đạo Phòng NV, theo giấy mời
Chuẩn bị: Quận đoàn

8:30
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng ủy Phường 12 định kỳ Tháng 02/2024
Địa điểm: UBND P12
Thành phần: Đ/c Minh, tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ P12

8:30
Đã họp

Nội dung: Tổ chức họp mặt tặng quà đến đồng bào Dân tộc Hoa nhân dịp Tết Nguyên tiêu năm 2024
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Hội trường UB
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc thành phố, UB MTTQ Việt Nam Thành phố, Hội LHPN Thành phố, Thường trực Quận ủy, Thường trực UBND Q10, Thường trực UB MTTQ Việt Nam Q10, lãnh đạo VP UBND Q10 và theo giấy mời
Chuẩn bị: UB MTTQ Việt Nam Q10, Hội LHPN Q10 và Văn phòng UBND Q10

8:30
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng uỷ Phường 4 định kỳ tháng 02/2024
Địa điểm: UBND P4
Thành phần: Đ/c Phúc Hiệp, tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ P4

9:00
Đã họp

Nội dung: Thường trực Quận ủy làm việc với Đảng ủy Phường 6 về Chương trình công tác năm 2024
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: UBND P6
Thành phần: Đ/c Trường Sơn, Tổ QUV phụ trách, đại diện lãnh đạo các Ban XDĐ, UBKT, VPQU, Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 6, theo giấy mời
Chuẩn bị: Đảng ủy P6, VPQU chuẩn bị xe

10:00
Đã họp

Nội dung: Họp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quan Ủy ban nhân dân Quận 10 mở rộng
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng tổ công đoàn, ủy viên UBKT công đoàn, kế toán công đoàn, thủ quỹ công đoàn

14:00
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng uỷ Phường 2 định kỳ tháng 02/2024
Địa điểm: UBND P2
Thành phần: Đ/c Bắc Nam, tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ P2

14:00
Đã họp

Nội dung: Làm việc với BTT UBMTTQVN Phường 10 về công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ VN Phường 10 nhiệm kỳ 2024 - 2029
Người chủ trì: Đoàn Hồng Hiệp
Địa điểm: UBND P10
Thành phần: Thành viên tổ công tác (Theo Hướng dẫn số 164/HD-MTTQ-BTT ngày 05/9/2023); Đại diện Thường trực Đảng ủy P10; BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam P10
Chuẩn bị: MTTQ quận

Thứ sáu
23/02/2024

8:30
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng uỷ Phường 7 định kỳ tháng 02/2024
Địa điểm: UBND P7
Thành phần: Đ/c Ngữ, tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ P7

10:00
Đã họp

Nội dung: Họp trực tuyến Sở Y tế về triển khai các nội dung lĩnh vực y tế
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Đ/c Hải, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế
Chuẩn bị: Văn phòng UBND kết nối đường truyền trực tuyến

7:00
Đã họp

Nội dung: Tổng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội trại Tòng quân và Lễ giao quân điểm cho Thành phố năm 2024
Địa điểm: Trường ĐH Bách Khoa
Thành phần: Đ/c Minh, Đ/c Bắc Nam, Đ/c Tâm, Đ/c Công, Đ/c Hải, thành viên Hội đồng NVQS quận; BTC Hội trại tòng quân, Chủ tịch HĐ NVQS và Chỉ huy trưởng BCH QS 14 phường
Chuẩn bị: BCH QS, Quận đoàn

14:00
Đã họp

Nội dung: Thường trực Thành uỷ làm việc với Ban Thường vụ Quận uỷ Quận 10 về đánh giá công tác Quý I và triển khai chương trình công tác xây dựng đảng trọng tâm năm 2024
Địa điểm: Phòng 1.1-QU
Thành phần: Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, TT UBND, Chánh VPQU, Chánh VPUBND quận,
Chuẩn bị: BTC, VPQU

Thứ bảy
24/02/2024

8:00

Nội dung: Lãnh đạo Quận ủy trực: Đ/c Bắc Nam

8:00

Nội dung: Lãnh đạo UBND quận trục: Đ/c Hải

7:30

Nội dung: Học lớp Cao cấp lý luận chính trị từ 24/02/2024 đến 25/02/2024
Địa điểm: HV CB TP
Thành phần: Đ/c Ngữ

7:30

Nội dung: Lễ khởi động tháng Thanh niên năm 2024
Địa điểm: Chung cư Lê Thị Riêng
Thành phần: TTQU, Đ/c Trường Sơn, theo giấy mời
Chuẩn bị: Quận đoàn

Chủ nhật
25/02/2024

8:00

Nội dung: Lãnh đạo Quận ủy trực: Đ/c Bắc Nam

8:00

Nội dung: Lãnh đạo UBND quận trục: Đ/c Chiến

9:00

Nội dung: Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện Quân y tại Phân hiệu phía Nam (10/3/1949 - 10/3/2024)
Địa điểm: Học viện Quân y Phân hiệu phía Nam
Thành phần: Đ/c Hải
Chuẩn bị: Văn phòng UBND

Từ ngày 19/02/2024 đến 25/02/2024
Địa điểm:
Người chủ trì:
In lịch làm việc In lịch