Từ ngày 22/04/2024 đến 28/04/2024
Địa điểm:
Người chủ trì:
In lịch làm việc In lịch
Thứ/Ngày Sáng Chiều

Thứ hai
22/04/2024

7:30
Đã họp

Nội dung: Dự Đại hội thi đua quyết thắng LLVT Quận 8, giai đoạn 2019 - 2024
Địa điểm: HT văn hoá UBND Q8
Thành phần: Đ/c Minh, theo giấy mời
Chuẩn bị: VPQU chuẩn bị xe

9:00
Đã họp

Nội dung: Chuẩn bị đón đoàn Ban Văn hóa - xã hội HĐND TP khảo sát tại Quận 10
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 26-UBNDQ
Thành phần: Phòng GDĐT, trường TH Võ Trường Toản, trường THCS Nguyễn Văn Tố

9:00
Đã họp

Nội dung: Họp thông qua kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quý 1 năm 2024
Người chủ trì: Nguyễn Huy Chiến
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND Q10
Chuẩn bị: VPUB (bộ phận tài vụ)

8:00
Đã họp

Nội dung: Tiếp cán bộ, đảng viên
Người chủ trì: Nguyễn Thị Thu Hường
Thành phần: Theo giấy mời

8:00
Đã họp

Nội dung: Họp Chi bộ chợ Hoà Hưng định kỳ tháng 04/2024
Địa điểm: HT BQL chợ Hoà Hưng
Thành phần: Đ/c Nhi, tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Cấp uỷ Chi bộ

8:30
Đã họp

Nội dung: UBKT Quận ủy làm việc với BTV Đảng ủy Phường 1 về 01 vụ việc liên quan công tác kiểm tra, giám sát.
Người chủ trì: Lương Vũ Ngữ
Địa điểm: Phòng 2.1 QU
Thành phần: BTV Đảng ủy Phường 1
Chuẩn bị: UBKT QU

9:00
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng uỷ Phường 15 định kỳ tháng 4/2024
Địa điểm: UBND P15
Thành phần: Đ/c Hường, tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ P15

9:30
Đã họp

Nội dung: Thăm và tặng quà gia đình chính sách có công, hưu trí kháng chiến nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)
Người chủ trì: Nguyễn Trường Sơn
Địa điểm: Phường 12
Thành phần: Phòng LĐTB&XH quận, thành viên Đoàn 13 (theo Thông báo số 1119-/TB-UBND của UBND Q10)
Chuẩn bị: Phòng LĐTB&XH

14:00
Đã họp

Nội dung: Họp Thường trực Quận ủy
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: Phòng 1.1-QU
Thành phần: Đ/c Tấn, đ/c Hường
Chuẩn bị: BTC, VPQU

15:00
Đã họp

Nội dung: Thăm và tặng quà gia đình chính sách có công, hưu trí kháng chiến nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)
Người chủ trì: Nguyễn Huy Chiến
Địa điểm: Phường 15
Thành phần: Trưởng phòng TCKH, đại diện Phòng LĐTBXH, đại diện Đảng ủy - UBND P15, thành viên Đoàn 15 (theo Thông báo số 1119-TB-UBND của UBND Q10)
Chuẩn bị: Phòng LĐTBXH, VPUB chuẩn bị xe

14:30
Đã họp

Nội dung: Giao ban công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Sống khỏe 2024
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Phòng VHTT, Phòng YT, Phòng KT, Phòng TNMT, Phòng LĐTBXH, Quận đoàn, Công an Quận, Trung tâm VHHB, Trung tâm TDTT, Công viên VH Lê Thị Riêng, UBND Phường 15

14:00
Đã họp

Nội dung: Nghe lãnh đạo Công an quận và lãnh đạo Đội PCCC&CNCH báo cáo các nội dung rà soát theo Thông báo số 783/TB-UBND ngày 15/3/3024 của UBND Quận 10
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Công an Quận 10, lãnh đạo Đội PCCC&CNCH

14:00
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng uỷ Phường 5 định kỳ tháng 4/2024
Địa điểm: UBND P5
Thành phần: Đ/c Nhi, tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ P5

14:00
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng ủy Phường 11 định kỳ tháng 4/2024
Địa điểm: UBND P11
Thành phần: Đ/c Hồng Hiệp, tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ P11

Thứ ba
23/04/2024

8:30
Đã họp

Nội dung: Làm việc về nội dung đề xuất của Phòng Y tế
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 26-UBNDQ
Thành phần: Phòng NV, tập thể Phòng YT

9:30
Đã họp

Nội dung: Làm việc với Phòng LĐTBXH về giải quyết thủ tục trực tuyến bảo trợ xã hội
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 26-UBNDQ
Thành phần: Văn phòng UBND (lãnh đạo, QTM, văn thư), Phòng LĐTBXH (Trưởng phòng, bộ phận BTXH)

8:30
Đã họp

Nội dung: Thăm, tặng quà gia đình chính sách có công; hưu trí kháng chiến nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
Người chủ trì: Đoàn Hồng Hiệp
Địa điểm: Phường 1, Phường 11
Thành phần: Đại diện Đảng ủy - UBND Phường 01 và Phường 11, thành viên Đoàn 6 (theo Thông báo số 1119/TB-UBND của UBND Q10)
Chuẩn bị: Phòng LĐTBXH, VP. UBND Q10.

9:00
Đã họp

Nội dung: Thăm và tặng quà gia đình chính sách có công, hưu trí kháng chiến nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)
Người chủ trì: Nguyễn Thị Thu Hường
Địa điểm: Phường 15
Thành phần: Chủ tịch Hội LHPN quận, Phòng LĐTB&XH, Đảng uỷ-UBND Phường 15, thành viên Đoàn 3 (theo Thông báo số 1119/TB-UBND của UBND Q10)
Chuẩn bị: VPUB chuẩn bị xe

8:00
Đã họp

Nội dung: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị và các Quy định của Trung ương liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Địa điểm: Hội trường TP
Thành phần: Đ/c Minh, Trưởng các Ban XDĐ, UBKT, VPQU, theo giấy mời
Chuẩn bị: VPQU chuẩn bị xe

9:00
Đã họp

Nội dung: Nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình kết nối các chuỗi nhà thuốc, hộ kinh doanh, doanh nghiệp dược trên địa bàn Quận 10
Người chủ trì: Nguyễn Huy Chiến
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng YT, Phòng KT, Phòng TCKH, Phòng VHTT, Trung tâm Y tế Q10, Trung tâm VHHB Q10, UBMTTQVN Q10, UBND 14 phường
Chuẩn bị: Phòng Y tế

10:00
Đã họp

Nội dung: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 10 lần III
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 26-UBNDQ
Thành phần: Văn phòng UBND, Phòng NV

9:30
Đã họp

Nội dung: Nghe báo cáo tiến độ giải quyết các nội dung liên quan đến Khu nhà tập thể tại số 436/14 đường Ba Tháng Hai, Phường 12
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Phòng QLĐT

8:00
Đã họp

Nội dung: Nghe báo cáo tham mưu ban hành Quyết định duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung nhà đất giải tỏa 5.07m2 cho bà Huỳnh Thị Minh Huệ theo Quyết định giải quyết khiếu nại (lần 2) của Chủ tịch UBND Thành phố (Tờ trình 91/TTr-BBT ngày 17/4/2024)
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Ban BTGPMB, Thanh tra Q10, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, UBND Phường 13
Chuẩn bị: Ban BTGPMB

8:30
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng uỷ Phường 4 định kỳ tháng 4/2024
Địa điểm: UBND P4
Thành phần: tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ P4

8:00
Đã họp

Nội dung: Ra mắt công trình Thể dục – thể thao vì sức khỏe phụ nữ Quận 10. Tuyến đường xanh – không khí xanh
Địa điểm: Chung cư Nguyễn Kim
Thành phần: Mời: Đại diện Thường trực Hội LHPN TP, lãnh đạo BDV QU, theo giấy mời
Chuẩn bị: Hội LHPN quận

9:00
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng uỷ Phường 6 định kỳ tháng 4/2024
Địa điểm: UBND P6
Thành phần: tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ P6

14:00
Đã họp

Nội dung: Dự hội thảo nguy cơ và giải pháp phòng chống tấn công mã độc mã hóa dữ liệu
Địa điểm: 255 đường Trần Hưng Đạo
Thành phần: Đ/c Hường, theo giấy mời
Chuẩn bị: VPUB chuẩn bị xe

14:00
Đã họp

Nội dung: Tổ chức tập huấn, đối thoại về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và thương nhân tại các chợ truyền thống trên địa bàn Quận 10
Địa điểm: Hội trường UB
Thành phần: Đ/c Chiến, lãnh đạo và CBCC các cơ quan theo Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 08/4/2024 của UBND Q10. Theo giấy mời
Chuẩn bị: Phòng KT, VPUB

14:30
Đã họp

Nội dung: Nghe báo cáo về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 26-UBNDQ
Thành phần: Phòng NV, Phòng GDĐT, Phòng TCKH

15:00
Đã họp

Nội dung: Thăm và tặng quà gia đình chính sách có công, hưu trí kháng chiến nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: Phường 12
Thành phần: Trưởng phòng LĐ-TBXH; Bí thư Quận Đoàn, Chủ tịch Hội CCB quận, Bí thư Đảng ủy Phường 12; đại diện UBND Phường 12, thành viên Đoàn 1 (theo Thông báo số 1119/TB-UBND của UBND Q10)
Chuẩn bị: Phòng LĐ-TBXH quận, VPQU chuẩn bị xe

15:30
Đã họp

Nội dung: Thăm và tặng quà gia đình chính sách có công, hưu trí kháng chiến nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)
Người chủ trì: Lâm Hùng Tấn
Địa điểm:  Phường 02
Thành phần: Đ/c Phó BDVQU, đại diện Phòng LĐ-TBXH quận, đại diện Đảng ủy - UBND - MTTQ Phường 02, thành viên Đoàn 2 (theo Thông báo số 1119/TB-UBND của UBND Q10)
Chuẩn bị: Phòng LĐ-TBXH quận; VPQU chuẩn bị xe

15:30
Đã họp

Nội dung: Làm việc về biên chế ngành GD&ĐT
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 26-UBNDQ
Thành phần: Phòng NV, Phòng GDĐT

14:00
Đã họp

Nội dung: Giao ban Dư luận xã hội tháng 4 năm 2024
Người chủ trì: Võ Văn Long
Địa điểm: Phòng 1.1-QU
Thành phần: Cộng tác viên dư luận xã hội quận
Chuẩn bị: BTG QU

14:00
Đã họp

Nội dung: Uỷ ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức Hội nghị thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2024 tại Chi bộ Đội Thanh tra xây dựng địa bàn Q10
Người chủ trì: Lương Vũ Ngữ
Địa điểm: Đội TTXDĐB Q10
Thành phần: Thành viên Đoàn, Chi bộ Đội TTXDĐB Q10
Chuẩn bị: UBKT QU

14:00
Đã họp

Nội dung: Nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Ban BTGPMB, Ban QLDA, Phòng TCKH, Phòng TNMT, Phòng QLĐT
Chuẩn bị: Ban BTGPMB, Ban QLDA

15:45
Đã họp

Nội dung: Nghe báo cáo liên quan đến nhu cầu sử dụng quỹ nhà phục vụ tái định cư chung cư Nguyễn Kim, Phường 7 Quận 10
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Phòng QLĐT, Ban BTGPMB
Chuẩn bị: Phòng QLĐT

15:30
Đã họp

Nội dung: Thăm và tặng quà gia đình chính sách có công, hưu trí kháng chiến nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)
Địa điểm: Phường 8
Thành phần: Chánh Thanh tra, Phòng LĐTB&XH, Đảng ủy - UBND Phường 8, thành viên Đoàn 11 (theo Thông báo số 1119/TB-UBND của UBND Q10)
Chuẩn bị: Phòng LĐTB&XH

15:30
Đã họp

Nội dung: Thăm và tặng quà gia đình chính sách có công, hưu trí kháng chiến nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)
Địa điểm: Phường 9
Thành phần: Trưởng Phòng NV, Phòng LĐTB&XH, Đảng ủy _ UBND Phường 9, thành viên Đoàn 12 (theo Thông báo số 1119/TB-UBND của UBND Q10)
Chuẩn bị: Phòng LĐTB&XH

15:30
Đã họp

Nội dung: Thăm và tặng quà gia đình chính sách có công, hưu trí kháng chiến nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)
Người chủ trì: Nguyễn Phúc Hiệp
Địa điểm: Phường 4
Thành phần: Giám đốc Ban QLDA, đại diện Phòng LĐ-TBXH quận, đại diện Đảng ủy - UBND Phường 4, thành viên Đoàn 9 (theo Thông báo số 1119/TB-UBND của UBND Q10)
Chuẩn bị: Phòng LĐ-TBXH quận,

Thứ tư
24/04/2024

10:00
Đã họp

Nội dung: Họp Ban biên tập và Tổ giúp việc Trang thông tin điện tử Quận 10
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Thành viên Ban biên tập và Tổ giúp việc

8:00
Đã họp

Nội dung: Họp Ban Thường vụ Quận ủy
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: Phòng 1.1-QU
Thành phần: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy
Chuẩn bị: BTC, VPQU

8:00
Đã họp

Nội dung: Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và tuyên truyền công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Quận 10 năm 2024
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Hội trường UB
Thành phần: TTUB, theo giấy mời
Chuẩn bị: Phòng LĐTBXH, Văn phòng UBND quận

8:30
Đã họp

Nội dung: Họp mặt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 49 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước
Thành phần: TTQU, theo giấy mời
Chuẩn bị: VPQU chuẩn bị xe

14:00
Đã họp

Nội dung: Họp chuẩn bị công tác tổ chức Chạy bộ Vì người nghèo năm 2024
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: Phòng 1.2-QU
Thành phần: Đ/c Hồng Hiệp, Đ/c Hải, Đ/c Chiến, Trưởng Phòng KT, Trưởng Phòng VHTT, Trưởng Phòng QLĐT, lãnh đạo TT TDTT, lãnh đạo Công an quận, Theo giấy mời
Chuẩn bị: MTTQ quận

14:00
Đã họp

Nội dung: Làm việc về biên chế năm 2024
Người chủ trì: Nguyễn Thị Thu Hường
Thành phần: Theo giấy mời

14:00
Đã họp

Nội dung: Giao ban công tác dân vận tháng 4/2024
Người chủ trì: Nguyễn Trường Sơn
Địa điểm: Phòng 1.1-QU
Thành phần: Đại diện cấp ủy cơ sở đảng (Khối Đảng bộ, chi bộ cơ quan)
Chuẩn bị: BDV QU

15:00
Đã họp

Nội dung: Thăm và tặng quà gia đình chính sách có công, hưu trí kháng chiến nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phường 13
Thành phần: Đại diện Đảng ủy-UBND P13, thành viên Đoàn 4 (theo Thông báo số 1119/TB-UBND của UBND Q10)
Chuẩn bị: VP.UBND chuẩn bị xe, Phòng LĐTBXH

15:00
Đã họp

Nội dung: Thăm tặng quà gia đình chính sách có công, hưu trí kháng chiến nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Người chủ trì: Võ Văn Long
Địa điểm: Phường 10
Thành phần: Đại diện Đảng uỷ - UBND P10, thành viên Đoàn 7 (theo Thông báo số 1119/TB-UBND của UBND Q10)
Chuẩn bị: Phòng LĐ-TB&XH.

15:00
Đã họp

Nội dung: Họp giao ban Quý 1 Ban đại diện HĐQT NHCSXH Quận 10
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH Quận 10

Thứ năm
25/04/2024

9:00
Đã họp

Nội dung: Lễ hoàn thành công tác chỉnh trang Phố chuyên doanh Điện máy, điện tử Nhật Tảo, Phường 7, Quận 10
Địa điểm: Cao ốc B Nguyễn Kim, P7
Thành phần: Đ/c Minh, Đ/c Chiến, theo giấy mời
Chuẩn bị: VPQU, VPUB chuẩn bị xe

9:00
Đã họp

Nội dung: Lễ khánh thành Trung tâm Judo Ánh Sáng
Địa điểm: Q. Phú Nhuận
Thành phần: Đ/c Hải
Chuẩn bị: Văn phòng UBND chuẩn bị xe

8:00
Đã họp

Nội dung: Dự hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố
Địa điểm: Số 1 đường Đồng Khởi
Thành phần: Đ/c Hường, theo giấy mời
Chuẩn bị: VPUB chuẩn bị xe

8:00
Đã họp

Nội dung: Nghe báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị của Bà Nguyễn Ngọc Phượng, cư ngụ tại số 50/1 Thành Thái, Phường 12
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Phòng QLĐT, Thanh tra Quận 10, Đội Thanh tra XDĐB Q10, Phòng TNMT, Ban TCD, UBND Phường 12.
Chuẩn bị: Phòng QLĐT

9:00
Đã họp

Nội dung: Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 10 tiếp Bà Nguyễn Ngọc Phượng 50/1 Thành Thái, Phường 12
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Phòng QLĐT, Thanh tra Quận 10, Đội Thanh tra XDĐB Q10, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, UBND Phường 12.
Chuẩn bị: Phòng QLĐT, Ban TCD

8:00
Đã họp

Nội dung: Ban Văn hóa - xã hội HĐND TPHCM giám sát tình hình triển khai, thực hiện việc tổ chức thực hiện Đề án "Giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2021-2030", khảo sát tình hình triển khai thực hiện việc xây dựng trường học hạnh phúc trên địa bàn Thành phố, khảo sát tình hình việc thực hiện kết luận của UBTV Quốc hội về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14
Địa điểm: Trường TH Võ Trường Toản
Thành phần: Đ/c Hải, Phòng GDĐT, Phòng VHTT, Phòng TCKH, UBND Phường 14, BGH trường TH Võ Trường Toản
Chuẩn bị: Văn phòng UBND chuẩn bị xe

9:00
Đã họp

Nội dung: Ban Văn hóa - xã hội HĐND TPHCM giám sát tình hình triển khai, thực hiện việc tổ chức thực hiện Đề án "Giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2021-2030", khảo sát tình hình triển khai thực hiện việc xây dựng trường học hạnh phúc trên địa bàn Thành phố, khảo sát tình hình việc thực hiện kết luận của UBTV Quốc hội về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết
Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Văn Tố
Thành phần: Đ/c Hải, Phòng GDĐT, Phòng VHTT, Phòng TCKH, UBND Phường 14, BGH trường THCS Nguyễn Văn Tố

14:00

Nội dung: Nghe báo cáo tiến độ thực hiện chỉnh lý tài liệu tại UBND 14 Phường
Người chủ trì: Nguyễn Huy Chiến
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Phòng NV, Lãnh đạo Phòng TCKH, Chủ tịch UBND 14 Phường
Chuẩn bị: Các đơn vị dự hợp

14:00

Nội dung: Dâng hương các Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Đồi Không tên (Nghĩa trang Liệt sĩ TP)
Thành phần: Phòng LĐTBXH, theo giấy mời
Chuẩn bị: Phòng LĐTBXH, Văn phòng UBND chuẩn bị xe

14:00

Nội dung: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Hội LHPN Q10 nhiệm kỳ 2021-2026
Địa điểm: Hội trường UB
Thành phần: Mời: Đại diện thường trực Hội LHPN TP, TTQU, lãnh đạo UBND, lãnh đạo BDVQU, BTCQU, lãnh đạo UB.MTTQ VN, theo giấy mời
Chuẩn bị: Hội LHPN

17:00

Nội dung: Họp mặt kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Nhà hát Hòa Bình (26/4/1985 - 26/4/2024)
Địa điểm: Nhà hát Hoà Bình
Thành phần: Uỷ viên BTV QU, theo giấy mời
Chuẩn bị: TTVH Hoà Bình

14:00

Nội dung: Họp Chi bộ Chợ Nguyễn Tri Phương định kỳ tháng 4/2024
Địa điểm: HT BQL chợ Nguyễn Tri Phương
Thành phần: Đ/c Ngữ, tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Cấp uỷ Chi bộ

18:00

Nội dung: Liên hoan ca khúc cách mạng, chủ đề “Âm vang Điện Biên - Đất nước trọn niềm vui”
Địa điểm: Hoa viên Z756, số 285, CMT8, P12, Q10
Thành phần: Đ/c Trường Sơn, lãnh đạo BTG QU
Chuẩn bị: Quận đoàn

14:00

Nội dung: Giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng Tháng 4 năm 2024; nghe góp ý Dự thảo văn bản tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng, chất lượng công trình trên địa bàn Quận 10
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo UB.MTTQ VN Quận 10, Công an Quận 10, Phòng QLĐT, Phòng Nội vụ, Đội Thanh tra XDĐB Q10, Chi nhánh VPĐKĐĐ Q10, Đội QLTTĐT, Cty cấp nước Phú Hòa Tân, Điện lực Phú Thọ, Chủ tịch UBND 14 Phường
Chuẩn bị: Phòng QLĐT

15:30

Nội dung: Nghe báo cáo tham mưu ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với nhà 463B/31&31B đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Thanh tra Quận 10, Đội Thanh tra XDĐB Q10, Chi nhánh VPĐKĐĐ Q10, UBND P13.
Chuẩn bị: Phòng QLĐT

18:00

Nội dung: Hội thi văn nghệ “Tiếng hát mãi xanh” lần thứ nhất năm 2024 với Chủ đề : “Tự hào một dải non sông”
Địa điểm: UBND P6
Thành phần: Đ/c Trường Sơn, lãnh đạo BTGQU

Thứ sáu
26/04/2024

7:00

Nội dung: Tham gia cùng Đoàn đại biểu Thành phố thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I năm 2024 (từ ngày 26/4 đến ngày 02/5/2024)
Địa điểm: Huyện đảo Trường Sa
Thành phần: Đ/c Tấn
Chuẩn bị: VPQU chuẩn bị xe

7:00

Nội dung: Viếng bia Vườn Lài
Địa điểm: Bia Vườn Lài (Phường 2)
Thành phần: BTV QU, T/v BCĐ Các ngày lễ lớn quận, Đảng ủy - UBND, UBMTTQVN các Phường 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (theo Kế hoạch số 166/KH-BCĐ ngày 11/4/2024 của BCĐ các ngày Lễ lớn Q10)

7:30

Nội dung: Viếng bia tưởng niệm đồng chí cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Liệt sĩ Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu; Nhà Bia Liệt sĩ Quận 10 tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng
Địa điểm: CVVH Lê Thị Riêng
Thành phần: UV BCH Đảng bộ quận, các ban, ngành, cơ quan chuyên môn, thuộc quận, Đảng ủy - UBND - UBMTTQVN các Phường 12, 13, 14, 15 (theo Kế hoạch số 166/KH-BCĐ ngày 11/4/2024 của BCĐ các ngày Lễ lớn Q10)

8:00

Nội dung: Lễ khai mạc Lễ hội Sống khỏe năm 2024
Địa điểm: CVVH Lê Thị Riêng
Thành phần: BTVQU, TTUBND, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, các ban, ngành, phòng ban thuộc quận, UBND các phường, theo giấy mời
Chuẩn bị: Các đơn vị được phân công

6:30

Nội dung: Phường 14 tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Người chủ trì: Lê Thị Ngọc Hiền
Địa điểm: Thành phố Vũng Tàu
Thành phần: Đ/c Chiến, theo giấy mời
Chuẩn bị: Đảng uỷ P14

8:00

Nội dung: Phường 10 tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Địa điểm: Khu di tích Láng Le - Bàu cò
Thành phần: Đ/c Long, tổ QUV phụ trách, theo giấy mời
Chuẩn bị: Đảng uỷ P10

8:00

Nội dung: Phường 12 tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước "Cựu Chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2019 - 2024
Địa điểm: UBND P12
Thành phần: theo giấy mời
Chuẩn bị: Hội CCB P12

8:00

Nội dung: Họp Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10 định kỳ tháng 4 năm 2024.
Địa điểm: Công ty DVCI Q10
Thành phần: Đ/c Tâm, tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Đảng uỷ Công ty DVCI

8:30

Nội dung: Họp Chi bộ Phòng Lao động Thương binh và xã hội Q10 định kỳ tháng 4/2024
Địa điểm: Phòng LĐTB&XH
Thành phần: đảng viên Chi bộ
Chuẩn bị: Cấp uỷ Chi bộ

8:00

Nội dung: Họp Chi bộ trường Nguyễn An Ninh định kỳ tháng 04/2024
Địa điểm: Trường Nguyễn An Ninh
Thành phần: tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: cấp ủy Chi bộ

14:00

Nội dung: Hội nghị chuyên đề về tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ thẩm mỹ nhằm đẩy lùi hoạt động thẩm mỹ không phép trên địa bàn Quận 10
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Hội trường UB
Thành phần: BTC Lễ hội Sống khỏe, Theo giấy mời
Chuẩn bị: Phòng Y tế Quận 10
Thiết bị: VP UBND

14:00

Nội dung: Họp Chi bộ công viên văn hoá Lê Thị Riêng định kỳ tháng 4/2024
Địa điểm: CVVH Lê Thị Riêng
Thành phần: Đ/c Hồng Hiệp, tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Cấp uỷ Chi bộ

14:00

Nội dung: Chương trình Họp mặt kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và giao lưu nhân chứng lịch sử
Địa điểm: HT1 Quận đoàn
Thành phần: TTQU, Đ/c Hải, lãnh đạo BDV, BTGQU, Đại diện lãnh đạo Phòng LĐ - TB & XH Q10
Chuẩn bị: Quận đoàn

15:30

Nội dung: Họp Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo định kỳ tháng 4/2024
Địa điểm: Phòng GDĐT
Thành phần: tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Cấp ủy Chi bộ

18:30

Nội dung: Phường 6 tổ chức Chăm lo an sinh xã hội nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)
Địa điểm: KV Kỳ đài Quang Trung
Thành phần: Đ/c Trường Sơn, theo giấy mời
Chuẩn bị: Đảng ủy P6

14:00

Nội dung: Họp Chi bộ Phòng Kinh tế định kỳ tháng 4/2024
Địa điểm: Phòng KT
Thành phần: tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Cấp ủy Chi bộ

Thứ bảy
27/04/2024

8:00

Nội dung: Lãnh đạo Quận ủy trực: Đ/c Minh

8:00

Nội dung: Lãnh đạo UBND quận trực: Đ/c Hải

7:00

Nội dung: Viếng đền tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược và nghĩa trang liệt sỹ Huyện Củ Chi nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động
Thành phần: Đ/c Minh, Đ/c Hường, theo giấy mời
Chuẩn bị: VPQU, VPUB chuẩn bị xe

9:00

Nội dung: Tham dự Chương trình Nghệ thuật “Nói thuyết phục” của báo cáo viên Dương Thành Truyền (Mộc Trà Q10)
Địa điểm: Theo giấy mời
Thành phần: Đ/c Hường
Chuẩn bị: VPUB chuẩn bị xe

Chủ nhật
28/04/2024

8:00

Nội dung: Lãnh đạo Quận ủy trực: Đ/c Minh

8:00

Nội dung: Lãnh đạo UBND quận trực: Đ/c Tâm

7:00

Nội dung: Tổng vệ sinh chào mừng Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)
Địa điểm: Trên địa bàn 14 Phường

6:00

Nội dung: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024
Địa điểm: CVVH Lê Thị Riêng
Thành phần: BTVQU, TTUBND, MTTQ quận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng ban thuộc quận, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị, theo kế hoạch
Chuẩn bị: Theo Kế hoạch

19:00

Nội dung: Bế mạc Lễ hội Sống khỏe năm 2024
Địa điểm: CVVH Lê Thị Riêng
Thành phần: BTVQU, TTUB, UBMTTQVN quận, các đoàn thể chính trị - xã hội, BTC Lễ hội Sống khỏe, các phòng ban thuộc quận, UBND các phường, theo giấy mời

Từ ngày 22/04/2024 đến 28/04/2024
Địa điểm:
Người chủ trì:
In lịch làm việc In lịch