7:30

Nội dung: Hội LHPN Q10 tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
Địa điểm: Bảo tàng Hồ Chí MInh
Thành phần: Đ/c Trường Sơn, Đại diện lãnh đạo BTG QU, theo giấy mời
Chuẩn bị: Hội LHPN Q10

8:00

Nội dung: Sơ kết việc triển khai công trình xây dựng 50 trường học số chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Trường TH Triệu Thị Trinh
Thành phần: Phòng GDĐT, theo Kế hoạch

8:00

Nội dung: Lễ Tổng kết năm học 2023-2024 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 10
Địa điểm: TT GDNN - GDTX
Thành phần: Đ/c Hải

8:30

Nội dung: Lễ công nhận Trường Mầm non Phường 6, Quận 10 đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, chuẩn Quốc gia mức độ 1
Địa điểm: Trường Mầm non P6
Thành phần: Đ/c Tấn, lãnh đạo UBND, theo giấy mời
Chuẩn bị: VPQU, VPUB chuẩn bị xe

8:30

Nội dung: Tổ chức hội nghị tập huấn, đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Quận 10 với Chuyên đề: "Chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh dược"
Người chủ trì: Nguyễn Huy Chiến
Địa điểm: Hội trường UB
Thành phần: Theo Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 15/5/2024 của UBND Quận 10. Theo giấy mời.
Chuẩn bị: Phòng KT, Phòng YT, CCT, VPUB

8:30

Nội dung: Họp Chi bộ Trung tâm Thể dục Thể thao định kỳ tháng 5/2024
Địa điểm: TT TDTT quận
Thành phần: Đ/c Phúc Hiệp, tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Cấp ủy Chi bộ

9:00

Nội dung: Làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia TPHCM
Địa điểm: Theo giấy mời
Thành phần: Đ/c Hường
Chuẩn bị: VPUB chuẩn bị xe

8:30

Nội dung: Cùng dự họp trao đổi, làm việc liên quan đến Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 khu vực Quận 10
Người chủ trì: Huỳnh Văn Tâm
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Phòng QLĐT
Chuẩn bị: Phòng QLĐT

14:00

Nội dung: Họp thông qua Dự thảo báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Chương trình số 04-Ctr/QU ngày 05/10/2020 của Quận ủy về "Phát triển thương mại, dịch vụ" trên địa bàn Quận 10 giai đoạn 2020-2025
Người chủ trì: Nguyễn Huy Chiến
Địa điểm: Phòng 38-UBNDQ
Thành phần: Thủ trưởng các phòng chuyên môn: VP UBND, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng KT, Phòng VHTT, Phòng GDĐT, Phòng YT, Giám đốc TT Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Q10, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Bí thư Quận đoàn 10, Chủ tịch Hội LHPN Q10.
Chuẩn bị: Phòng KT

14:30

Nội dung: Nghe báo cáo kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 26-UBNDQ
Thành phần: Phòng YT, Phòng TCKH, Trung tâm Y tế Q10