Thông báo

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ, công chức khi sử dụng thư điện tử để trao đổi thông tin, Văn phòng HĐND & UBND quận 10 gửi cán bộ, công chức tài liệu hướng dẫn phát hiện thư điện tử giả mạo. Đề nghị cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND quận 10 tải về nghiên cứu và thực hiện.

Văn phòng HĐND & UBND quận 10 gửi đến đảng viên, cán bộ, công chức tài liệu Những điểm mới nổi bật trong văn kiện Đại hội XII của Đảng để nghiên cứu và thảo luận.

Image: Cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn thông tin khi tham gia sử dụng hệ thống công nghệ thông tin. Văn phòng UBND quận 10 gửi các cán bộ, công chức, viên chức Cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức do Cục An toàn thông tin biên soạn.

Hoạt động công đoàn

Lịch trong ngày

8:00
Đã họp

Nội dung: Họp về đề án phát triển Trung tâm văn hóa Hòa Bình
Người chủ trì: Bùi Thế Hải
Địa điểm: Phòng 1-UBNDQ
Thành phần: Lãnh đạo BTGQU, Phòng VHTT, TTVH Hoà Bình

8:00
Đã họp

Nội dung: Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII, 03 năm thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ
Địa điểm: HT TP
Thành phần: Đ/c Bắc Nam, Đ/c Long, theo giấy mời
Chuẩn bị: VPQU chuẩn bị xe

8:00
Đã họp

Nội dung: Hội nghị trực tuyến chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc, nguồn hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố của Thành phố
Địa điểm: Phòng B1.1 Toà nhà Khối Dân vận
Thành phần: Đ/c Hồng Hiệp, đại diện lãnh đạo BDVQU, UBND quận, Phòng TC-KH quận, Phòng LĐ-TBXH quận; Ban Thường trực MTTQ, Kế toán UBND 14 phường phụ trách các nguồn quỹ vận động
Chuẩn bị: MTTQ quận

8:00
Đã họp

Nội dung: Hội nghị tiếp xúc cử tri Quận 10 của Tổ đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị số 04 - TP Hồ Chí Minh (sau kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa XV) và Tổ đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh Khóa X - Đơn vị số 11 - Quận 10 (trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND TP khóa X); đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 trong 06 tháng cuối năm 2023; Hội nghị Nhân dân Quý 4 năm 2023.
Người chủ trì: Đoàn Hồng Hiệp
Địa điểm: HT B (Lầu 4) - Tòa nhà khối Dân vận
Thành phần: Tổ đại biểu Quốc hội Khóa XV - Đơn vị số 04 ;Tổ đại biểu HĐND TP Khóa X - Đơn vị số 11; TTQU, Đ/c Tâm; BTT và các tổ chức thành viên MTTQ VN Q10; đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU; Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, đơn vị thuộc quận; Đại diện Đảng ủy, UBND, UB.MTTQ, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội 14 Phường; Trưởng Khu phố, Trưởng Ban Công tác mặt trận 79 Khu phố.
Chuẩn bị: MTTQ quận

14:00
Đã họp

Nội dung: Hội nghị Đảng ủy Quân sự quận phiên cuối năm 2023
Người chủ trì: Lê Văn Minh
Địa điểm: HT BCH Quân sự quận
Thành phần: Lãnh đạo các Ban XDĐ, UBKT, VPQU, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự quận, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên BCH Quân sự 14 phường, theo giấy mời
Chuẩn bị: Đảng ủy QS quận

14:00
Đã họp

Nội dung: Hội nghị chuyên đề “Công tác phát triển đảng viên trong tổ chức Đảng của trường học và cơ quan y tế tại Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh”
Địa điểm: HT lầu 4, VPTU
Thành phần: Đ/c Bắc Nam, Đ/c Nhi, theo giấy mời
Chuẩn bị: VPQU chuẩn bị xe

14:00
Đã họp

Nội dung: Họp Đảng ủy cơ quan Đảng - Đoàn thể
Người chủ trì: Võ Văn Long
Địa điểm: Phòng 1.1-QU
Thành phần: Đảng uỷ viên Đảng uỷ cơ quan Đảng - Đoàn thể quận
Chuẩn bị: VPĐU

14:00
Đã họp

Nội dung: Họp Chi bộ Chợ Hoà Hưng định kỳ tháng 11/2023
Địa điểm: HT BQL chợ Hoà Hưng
Thành phần: tổ QUV phụ trách, đại diện các Ban XDĐ, UBKT, VPQU
Chuẩn bị: Cấp uỷ Chi bộ

18:00

Nội dung: Vòng chung kết Hội thi “Tìm hiểu, hiến kế Cải cách hành chính” và chương trình Tuyên dương Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ, giỏi, thân thiện” Quận 10 năm 2023
Địa điểm: Hội trường UB
Thành phần: Đ/c Trường Sơn, lãnh đạo Phòng NV, theo giấy mời
Chuẩn bị: Quận đoàn