Thông báo

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ, công chức khi sử dụng thư điện tử để trao đổi thông tin, Văn phòng HĐND & UBND quận 10 gửi cán bộ, công chức tài liệu hướng dẫn phát hiện thư điện tử giả mạo. Đề nghị cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND quận 10 tải về nghiên cứu và thực hiện.

Văn phòng HĐND & UBND quận 10 gửi đến đảng viên, cán bộ, công chức tài liệu Những điểm mới nổi bật trong văn kiện Đại hội XII của Đảng để nghiên cứu và thảo luận.

Image: Cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn thông tin khi tham gia sử dụng hệ thống công nghệ thông tin. Văn phòng UBND quận 10 gửi các cán bộ, công chức, viên chức Cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức do Cục An toàn thông tin biên soạn.

Hoạt động công đoàn

Lịch trong ngày

7:30

Nội dung: Đại hội đại biểu Hội luật gia Quận 10 nhiệm kỳ 2024-2029
Địa điểm: Hội trường A Tòa nhà khối vận Quận 10
Thành phần: Đ/c Tấn, đại diện lãnh đạo UBND quận, theo giấy mời
Chuẩn bị: Hội Luật gia quận

8:00

Nội dung: Lãnh đạo Quận ủy trực: Đ/c Tấn

8:00

Nội dung: Lãnh đạo UBND trực: Đ/c Hường

8:00

Nội dung: Đảng ủy Phường 14 tổ chức hội nghị nghe báo cáo thời sự quý 2/2024
Người chủ trì: Lê Thị Ngọc Hiền
Địa điểm: HT Công an Q10
Thành phần: BCH Đảng bộ, toàn thể Đảng viên P14
Chuẩn bị: Đảng uỷ P14

8:00

Nội dung: Phiên tòa giả định “Tranh chấp trong việc thực hiện chi trả tiền lương giữa người sử dụng lao động và người lao động”
Địa điểm: Nhà thiếu nhi Q10
Thành phần: Đ/c Hải, lãnh đa BDV QU, BTG QU, đ/c Hải - PCT UBND Quận, Phòng LĐTB&XH Quận, CĐCS trực thuộc
Chuẩn bị: LĐLĐ quận, Quận đoàn

17:30

Nội dung: Lễ đăng quang Hội trại rèn luyện bậc 1
Địa điểm: Nhà thiếu nhi Q10
Thành phần: Đ/c Trường Sơn, Đ/c Hải, Phòng LĐTB&XH Quận, theo giấy mời
Chuẩn bị: Quận đoàn