Thông báo

Cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức

Categories: Thông báo | Author: SuperUser Account | Posted: 04/03/2016 | Views: 2079
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn thông tin khi tham gia sử dụng hệ thống công nghệ thông tin. Văn phòng UBND quận 10 gửi các cán bộ, công chức, viên chức Cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức do Cục An toàn thông tin biên soạn.
Print Bookmark and Share

Return to previous page