Thông báo

Tài liệu Những điểm mới nổi bật trong văn kiện Đại hội XII của Đảng

Categories: Thông báo | Author: SuperUser Account | Posted: 18/08/2016 | Views: 1231
Văn phòng HĐND & UBND quận 10 gửi đến đảng viên, cán bộ, công chức tài liệu Những điểm mới nổi bật trong văn kiện Đại hội XII của Đảng để nghiên cứu và thảo luận.
Print Bookmark and Share

Return to previous page