Thông báo

Tài liệu hướng dẫn phát hiện thư điện tử giả mạo

Categories: Thông báo | Author: SuperUser Account | Posted: 29/08/2016 | Views: 1238
Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ, công chức khi sử dụng thư điện tử để trao đổi thông tin, Văn phòng HĐND & UBND quận 10 gửi cán bộ, công chức tài liệu hướng dẫn phát hiện thư điện tử giả mạo. Đề nghị cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND quận 10 tải về nghiên cứu và thực hiện.
Print Bookmark and Share

Return to previous page